Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

przytulmnie
6532 c1e4
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000
przytulmnie
1114 639d 500
Reposted fromkarahippie karahippie
przytulmnie
0122 55b7
Reposted fromkarahippie karahippie
przytulmnie
4178 aea2
Reposted fromkarahippie karahippie
przytulmnie
4186 8668
Reposted fromkarahippie karahippie
przytulmnie
4982 0696 500
Reposted fromwyczes wyczes viakarahippie karahippie

October 31 2018

przytulmnie
6622 de9b
Reposted from4777727772 4777727772 viain-flagranti in-flagranti

October 12 2018

przytulmnie
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
przytulmnie
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
przytulmnie
7517 c47d 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoxygenium oxygenium
przytulmnie
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoxygenium oxygenium
przytulmnie
4839 c704 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadotknij dotknij

August 06 2018

przytulmnie
przytulmnie
Play fullscreen
pragnienie kontrolowanej przemocy
przytulmnie

August 04 2018

przytulmnie
przytulmnie
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaeazyi eazyi
przytulmnie

Nie wierzę w brak czasu i inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać i być przy Tobie. Zawsze jest czas na znak, na ten krótki sygnał: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie! Amen.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...