Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromkostuchna kostuchna
przytulmnie
0809 db20 500
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
przytulmnie

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaszydera szydera
przytulmnie
6689 3e80
Reposted fromveez veez viajointskurwysyn jointskurwysyn
przytulmnie
Reposted fromgarter garter viaSzczurek Szczurek
przytulmnie
0405 f795 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaszydera szydera
przytulmnie
"Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka."
Witold Gombrowicz
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
8504 9ce9 500

huariqueje:

Dressing   -   William Birnie , c.1951.

British,  1929–2006

Oil on canvas,  24 x 27.5 cm

September 23 2017

3022 b2d8 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeazyi eazyi
przytulmnie
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaeazyi eazyi

August 27 2017

przytulmnie
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa vianezavisan nezavisan
przytulmnie

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera

August 25 2017

przytulmnie
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
przytulmnie
przytulmnie
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vialouve louve
przytulmnie
przytulmnie
8224 5750 500

August 24 2017

przytulmnie
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viadancingwithaghost dancingwithaghost
przytulmnie
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
przytulmnie
3086 2d40
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl