Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

przytulmnie
przytulmnie
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viahelpmeimhungry helpmeimhungry

June 29 2015

przytulmnie
przytulmnie
przytulmnie
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viawerterowska werterowska
przytulmnie
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
przytulmnie
6728 a5af 500

June 25 2015

przytulmnie
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
przytulmnie

June 24 2015

przytulmnie
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viahardbitch hardbitch
przytulmnie
1149 614c 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaburdel burdel
przytulmnie
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
0250 69c4
Reposted fromheldupowy heldupowy viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
7755 dee5 500
Reposted fromVegelus Vegelus viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
przytulmnie
przytulmnie
Short, but not very sweet..
Reposted fromfabs3 fabs3 viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
8001 a17b
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl