Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

przytulmnie
3778 6739 500
Reposted fromGodislove Godislove viacouples couples
przytulmnie
1126 c130
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacouples couples
przytulmnie
6407 1875
Reposted fromrisky risky viacouples couples
6028 9f7f 500

cameronsdiary:

Shot by Cameron Davis  -

@camsjournal​

http://cameronsdiary.tumblr.com

Reposted fromnudes nudes viabrzask brzask
przytulmnie
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper viacouples couples
4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viacouples couples

July 10 2015

przytulmnie
8239 95d4
wiek zobowiązuje
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrazliwa wrazliwa
przytulmnie
przytulmnie
Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć.
— James Frey, "Milion małych kawałków"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianatory natory
przytulmnie
Hej, kocham Cię. I w sumie cholernie bałem się użyć tych słów, bo one są jak obietnica. Obietnica tego, że będę obok Ciebie, zawsze i wszędzie. Że choćby niebo waliło Ci się na głowę, ja podbiegnę i je przytrzymam. Że będę tylko Twój. Rozumiesz? A widzisz...Ja nigdy nie łamię obietnic
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianatory natory
przytulmnie
1606 3842
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

July 04 2015

przytulmnie
przytulmnie

July 01 2015

przytulmnie
2672 2ea8
Reposted fromretaliate retaliate viasmutnazupa smutnazupa
przytulmnie
przytulmnie
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viahelpmeimhungry helpmeimhungry

June 29 2015

przytulmnie
przytulmnie
9575 5065
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
przytulmnie
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viawerterowska werterowska
przytulmnie
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl