Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

przytulmnie
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaszydera szydera

November 27 2017

przytulmnie
2514 33d5
Reposted frommelodyjna melodyjna viajointskurwysyn jointskurwysyn
przytulmnie
przestać pić, 
mieć czas, 
pisać wiersze, 
być szczęśliwym, 
być szczęśliwym w związku,
w związku z czym?
— Wojtek Cichoń

November 17 2017

przytulmnie
Reposted from777727772 777727772 viasoSad soSad
przytulmnie
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex viain-flagranti in-flagranti

November 16 2017

przytulmnie
5009 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna

November 15 2017

przytulmnie
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viavoine voine
przytulmnie
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viavoine voine

November 13 2017

przytulmnie
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaszydera szydera

November 02 2017

przytulmnie
2192 318e

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja viadotknij dotknij
przytulmnie
4094 b54f 500
Late Rain - Waymouth Street, mike barr, oil, 2016
Reposted fromvolldost volldost viajointskurwysyn jointskurwysyn
przytulmnie
przytulmnie
7413 cea4
2280 4dee 500

Sonia Lewitzka - Le Baiser, 1928

Reposted fromvanille vanille viaszydera szydera

November 01 2017

przytulmnie
4351 1439 500
That's all folks.
Reposted fromEmisja Emisja viaanorexianervosa anorexianervosa
przytulmnie
przytulmnie
2416 740e 500
przytulmnie
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaiamsuperwoman iamsuperwoman
5060 ed2f 500
Reposted fromsunlight sunlight viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl