Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

przytulmnie
8239 95d4
wiek zobowiązuje
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrazliwa wrazliwa
przytulmnie
przytulmnie
Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć.
— James Frey, "Milion małych kawałków"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianatory natory
przytulmnie
Hej, kocham Cię. I w sumie cholernie bałem się użyć tych słów, bo one są jak obietnica. Obietnica tego, że będę obok Ciebie, zawsze i wszędzie. Że choćby niebo waliło Ci się na głowę, ja podbiegnę i je przytrzymam. Że będę tylko Twój. Rozumiesz? A widzisz...Ja nigdy nie łamię obietnic
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianatory natory
przytulmnie
1606 3842
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

July 04 2015

przytulmnie
przytulmnie

July 01 2015

przytulmnie
2672 2ea8
Reposted fromretaliate retaliate viasmutnazupa smutnazupa
przytulmnie
przytulmnie
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viahelpmeimhungry helpmeimhungry

June 29 2015

przytulmnie
przytulmnie
9575 5065
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
przytulmnie
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viawerterowska werterowska
przytulmnie
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
przytulmnie
6728 a5af 500

June 25 2015

przytulmnie
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
przytulmnie

June 24 2015

przytulmnie
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viahardbitch hardbitch
przytulmnie
1149 614c 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaburdel burdel
przytulmnie
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaincubus incubus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl