Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

przytulmnie
3176 1781

April 15 2018

przytulmnie
3672 5362 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan

April 04 2018

przytulmnie
3245 dfc4
4468 91ee

doctor-payne.tumblr.com

Reposted fromjohnkeats johnkeats viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 26 2018

przytulmnie
7434 fb47
przytulmnie
2331 850d
Reposted fromsavatage savatage vianezavisan nezavisan
przytulmnie
8743 e076
Reposted fromanewryzm anewryzm viajointskurwysyn jointskurwysyn
przytulmnie
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy.  „Podobno" — odpowiedział widzący.
— Stanisław Jerzy Lec - Myśli nieuczesane. Wszystkie"
przytulmnie
To był specyficzny rok, trudny. Podjęłam ważne i moim zdaniem korzystne decyzje. Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze ną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska w magazynie
Reposted fromnosowska nosowska viaaggape aggape

March 23 2018

przytulmnie
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
przytulmnie
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viajointskurwysyn jointskurwysyn
3757 f2d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaaggape aggape
przytulmnie
Reposted fromunicornblood unicornblood viatfu tfu

February 21 2018

przytulmnie
6051 f0ed 500
Reposted fromfapucino fapucino
przytulmnie
9267 0c00 500
Reposted fromfapucino fapucino
przytulmnie
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik vianatory natory
przytulmnie
9384 2009 500
przytulmnie
4375 75df 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl